Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zostało utworzone Uchwałą Nr 53/2009 Senatu Akademii Podlaskiej podjętą na posiedzeniu w dniu 23 września 2009 roku. Misją Biura Karier jest udzielanie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy studentom i absolwentom w płynnym przejściu od okresu studiów do etapu poszukiwania i znalezienia pracy.

Zadania Biura Karier:

 

  • Udzielanie kompleksowej pomocy studentom i absolwentom w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
  • Udzielanie informacji na temat dostępnych ofert staży, praktyk zawodowych, oraz ofert pracy prezentowanych przez WUP, PUP, portale internetowe.
  • Organizowanie spotkań i seminariów dotyczących szeroko rozumianej tematyki rynku pracy, planowania i rozwoju kariery zawodowej, a także kreowania własnego wizerunku oraz autoprezentacji.
  • Organizowanie szkoleń i warsztatów mających na celu podnoszenie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych studentów i absolwentów.
  • Organizowanie spotkań studentów i absolwentów z pracodawcami prezentujących specyfikę i charakter pracy w różnych zawodach.
  • Badanie losów kariery zawodowej

Zarządzenie w sprawie nadania regulaminu dla Biura Karier oraz ustalenia zasad monitorowania karier zawodowych absolwentów UPH

Uchwała Senatu w sprawie utworzenia Biura Karier

pasek dolny BOX1

Współpracujemy
  logo PUP Siedlce2   logo WUP Filia w Siedlcach2
 

Partnerzy medialni
  images tv wschod        podlasie24 logo v3          eska 968fm MAE  

      
  
ycie siedleckie