Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zostało utworzone na mocy Uchwały Nr 53/2009 z dnia 23 września 2009 r. Senatu Akademii Podlaskiej.

Misją Biura Karier jest udzielanie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy studentom i absolwentom w płynnym przejściu od okresu studiów poprzez etap poszukiwania pracy, aż do znalezienia zatrudnienia.

Główne zadania Biura Karier:

  • Informowanie o aktualnej sytuacji na rynku pracy.
  • Informowanie o dostępnych ofertach pracy, stażu, praktyk.
  • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
  • Przyygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - symulacja rozmowy z pracodawcą.
  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego.
  • Prowadzenie rozmowy doradczej - omówienie sytuacji studenta/absolwenta pod kątem zawodowym.
  • Organizowanie spotkań z pracodawcami.
  • Monitorowanie losób zawodowych absolwentów.