Dajemy Państwu doskonałą możliwość zaprezentowania studentom i absolwentom firmy/ instytucji poprzez przeprowadzenie spotkania w formie szkolenia lub warsztatu. Korzyść jest obopólna: studenci chętnie zdobywają nową wiedzę, natomiast Państwo mogą wyłowić doskonałych kandydatów do pracy i skutecznie wypromować swoją firmę/instytucję.

Pod pojęciem szkolenia/warsztatu rozumiemy spotkanie prowadzone metodami aktywnymi, którego celem jest nabycie, rozwój lub doskonalenie przez uczestników umiejętności w wybranym zakresie. Dodatkowo szkolenie może łączyć się z prezentacją firmy/instytucji.

Szkolenie bądź warsztat może dotyczyć dowolnego zakresu tematycznego, zarówno, tzw. umiejętności "miękkich", jak i wiedzy specjalistycznej - specyficznej dla branży, w jakiej działa Państwa przedsiębiorstwo. Proponowana tematyka:

- doradztwo kariery, np. profesjonalne CV i list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, odkrywanie swoich mocnych stron, stawianie sobie celów zawodowych,

- umiejętności przydatne podczas studiów, w poszukiwaniu pracy oraz w funkcjonowaniu jako pracownik, np. autoprezentacja, komunikacja, kierowanie zespołami,

- szkolenia specjalistyczne, np. techniki sprzedaży, obsługa specjalistycznych programów komputerowych

Zapewniamy:

- salę szkoleniową,
- sprzęt multimedialny (projektor, komputer),
- promocję przedsięwzięcia.
pasek dolny BOX1

Współpracujemy
  logo PUP Siedlce2   logo WUP Filia w Siedlcach2
 

Partnerzy medialni
  images tv wschod        podlasie24 logo v3          eska 968fm MAE  

      
  
ycie siedleckie