BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - I stopień   II stopień
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - I stopień   II stopień
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - I stopień  
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - I stopień   II stopeiń
FILOLOGIA - I stopień   II stopień
FILOLOGIA POLSKA - I stopień   II stopień
HISTORIA - I stopień   II stopień
KRYMINOLOGIA STOSOWANA - I stopień   II stopień
LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ - I stopień
PEDAGOGIKA - I stopień    II stopień
PEDAGOGIKA SPECJALNA - I stopień   II stopeiń
ADMINISTRACJA - I stopień   II stopień
LOGISTYKA - I stopień   II stopień
ZARZĄDZANIE - I stopień   II stopień
CHEMIA - I stopień   II stopień
INFORMATYKA - I stopień   II stopień
INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH - I stopień
MATEMATYKA - I stopień    II stopień
ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ - I stopień
BIOLOGIA - I stopień   II stopień
BIOLOGIA SĄDOWA - I stopień
DIETETYKA - I stopień    II stopień
GASTRONOMIA I HOTELARSTWO - I stopień
GOSPODARKA PRZESTRZENNA - I stopień
MENADŻER PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI - I stopień
PIELĘGNIARSTWO - I stopień
RATOWNICTWO MEDYCZNE - I stopień
ROLNICTWO - I stopień    II stopień
TURYSTYKA I REKREACJA - I stopień
ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ - I stopień
ZOOTECHNIKA - I stopień    II stopień
pasek dolny BOX1

Współpracujemy
  logo PUP Siedlce2   logo WUP Filia w Siedlcach2
 

Partnerzy medialni
  images tv wschod        podlasie24 logo v3          eska 968fm MAE  

      
  
ycie siedleckie